> Användarvillkor Seo Jobb

Användarvillkor Seo Jobb

Användarvillkor Seojobb. Ert användande av namn hemsida webbplats (”SEOjobb”), registrerad under domännamnet seojobb.se, inklusive underdomäner på samma adress, regleras av dessa användarvillkoranvändarvillkor. Genom att använda Webbplatsen godkänner Ni och förklarar Er bundna av Villkoren.

SeoJobb.se erbjuder en marknadsplats online där medlemmar kan köpa och sälja tjänster. SeoJobb.se tillhandahåller enbart tjänsten marknadsföring av medlemmars tjänster sinsemellan och eventuella avgifter som tillkommer vid försäljning av tjänsten, såsom skatt, skall betalas av medlemmar själva.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra såväl Villkoren, som Webbplatsens och tjänsternas innehåll, utseende och åtkomst, utan särskilt föregående meddelande till dig.